TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Informacje publiczne
Informacja publiczna Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 28 stycznia 2016
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 28.01.2016
Data wytworzenia informacji: 28.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Bobek
 
Informacja publiczna Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 27 stycznia 2016
Informacja o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 10 lipca 2006 r., znak WSiR/DW-I-EB/6618/7/06 (ze zm.) wydanego dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. na eksploatację instalacji do produkcji i obróbki metali, tj. instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Mleczarskiej 18A w Rypinie.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 27.01.2016
Data wytworzenia informacji: 26.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Namysłowska
 
Informacja publiczna Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 21 stycznia 2016
Informacja publiczna o przekształceniu na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW.III.HF/6618/36/06/07 (ze zmianami) wydanej dla CIECH Soda Polska S. A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław (dawniej Soda Polska CIECH S.A.) w związku z eksploatacją instalacji do produkcji sody oraz produktów sodopochodnych (sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego) zlokalizowanej w Inowrocławiu przy ulicy Fabrycznej 4, na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY, na postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia zintegrowanego dla ww. podmiotu gospodarczego w związku z prowadzeniem instalacji do produkcji sody oraz produktów sodopochodnych w skład, której wchodzą linie do produkcji: sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego. Instalacja zlokalizowana jest w Inowrocławiu przy ulicy Fabrycznej 4, na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 21.01.2016
Data wytworzenia informacji: 21.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Anita Marek-Kubiak
 
Informacja publiczna Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 18 stycznia 2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej opracowanie pt. „Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy dwutorowej linii energetycznej 400kV relacji Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina”.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 18.01.2016
Data wytworzenia informacji: 18.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Kachnic
 
Informacja publiczna Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 14 stycznia 2016
Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód „Krzywe Błota” we Włocławku.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 14.01.2016
Data wytworzenia informacji: 13.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Kubiak
 
Informacja publiczna Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 12 stycznia 2016
Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., znak: ŚG.IV.7222.16.2014.AMK – tj. o pozwoleniu zintegrowanym wydanym dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w związku z eksploatacją instalacji do spalania paliw wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie (instalacją do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz instalacją do uzdatniania wody), zlokalizowanych w Inowrocławiu, w obrębie 8, na działkach znaczonych w ewidencji gruntów numerami: 4/4, 5/4, 5/5, 6/3, 6/4, 7/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9/3, 9/5, 9/6, 9/7, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/2, 16/3.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 12.01.2016
Data wytworzenia informacji: 12.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Anita Marek-Kubiak
 
Informacja publiczna Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 11 stycznia 2016
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i zakończeniu postępowania.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 11.01.2016
Data wytworzenia informacji: 7.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Kachnic
 
Informacja publiczna Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 11 stycznia 2016
Uchwała nr 1/8/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2016 roku z załącznikiem projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 11.01.2016
Data wytworzenia informacji: 8.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
 
Informacja publiczna Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 07 stycznia 2016
Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o: opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu - aktualizacja” oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu dokumentu (czas trwania konsultacji: 8-28.01.2016 r.).
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 7.01.2016
Data wytworzenia informacji: 5.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9346397
  Data: sobota, 17 sierpień 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005