TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Archiwum
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 17/2007 Drukuj
W dniu 17 sierpnia 2007 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 17/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku, pn. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider”. W ramach konkursu  dofinansowano projekty mające na celu głównie wykreowanie podejścia typu Leader wśród lokalnej społeczności oraz powstanie struktur organizacyjnych, które będą miały odpowiednie doświadczenie do uzyskiwania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
» Czytaj całość
 
Infrastruktura i Środowisko - oś V - informacje dla potencjalnych beneficjentów Drukuj
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pełnić będzie rolę Instytucji Wdrażającej dla Osi Priorytetowej V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na lata 2007-2013. W ramach przygotowywania się do obsługi programu Centrum przygotowało ankietę skierowaną do potencjalnych beneficjentów, a dotyczącą projektów planowanych do realizacji.
» Czytaj całość
 
Komisja Europejska opublikowała czwarty raport na temat spójności ekonomicznej i społecznej Drukuj
Poniżej prezentujemy informacje komisarz Danuty Hübner w sprawie 4-go Raportu na temat spójności ekonomicznej i społecznej, wraz z linkami do pobrania dokumentu
» Czytaj całość
 
Konkurs ofert - Granty Lider Drukuj
Zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 17/2007 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku pod nazwą: „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider”.
» Czytaj całość
 
Informacja Drukuj
W dniu 10 listopada 2005 roku w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (DZ.U. nr 224, poz 1926).
 
Program gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007-2015 skierowany do konsultacji społ. Drukuj
» Czytaj całość
 
Programy Operacyjne 2007-2013 w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Drukuj
Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2005 r., zakłada realizację zapisanych w nim celów poprzez sektorowe i regionalne programy operacyjne, które stanowią uszczegółowienie ogólnych zapisów NPR-u.
Poszczególne ministerstwa przygotowały projekty programów sektorowych, o charakterze ogólnopolskim, obejmującymi poszczególne obszary tematyczne, które poddane zostaną konsultacjom społecznym
» Czytaj całość
 
Konsultacje społ.-gospodarcze projektu Programu Operacyjnego Innowacje-Inwestycje-Otwarta Gospodarka Drukuj
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż w ramach prac nad projektem Programu Operacyjnego Innowacje – Inwestycje – Otwarta Gospodarka w Województwie Kujawsko-Pomorskim w dniu 8 listopada 2005r. odbędą się społeczne konsultacje dotyczące w/w programu. Konsultacje połączone zostały ze spotkaniem informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
» Czytaj całość
 
Kujawsko-Pomorski Program Wojewódzki na lata 2007-2013 Drukuj
Przygotowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Wojewódzkiego na lata 2007-2013 wynika ze strategii rozwoju województwa i ustawy o samorządzie województwa. Tryb i harmonogram prac nad tym dokumentem wynika z jednej strony z obowiązujących aktów prawnych tj. ustawy o samorządzie województwa, z drugiej natomiast z harmonogramu prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa oraz z harmonogramu prac nad regionalnym programem operacyjnym i terminów w tym względzie wynikających z prac prowadzonych na poziomie rządu RP.
» Czytaj całość
 
NSS 2007-13 Drukuj
Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 znajdują się na portalu informacyjnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęconym funduszom europejskim pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl .
 
Osoba odpowiedzialna za informację: Kamila Czyżak 
 
Społeczne konsultacje projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Drukuj
Udostępniamy Państwu wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 przyjęty w dniu 11.01.2005 r. przez Radę Minostrów do wiadomości i społecznych konsultacji.
» Czytaj całość
 
NSRR 2007-2013 - Stanowisko Zarządu z dnia 5 stycznia 2005r. Drukuj
» Czytaj całość
 
Konferencja Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 Drukuj
Dnia 14 lipca 2004r. odbyła się w Toruniu konferencja inaugurująca społeczną dyskusję nad założeniami Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, tj. na horyzont czasowy tożsamy z kolejnym najbliższym okresem programowania budżetu i polityki spójności Unii Europejskiej. Konferencja zorganizowana została przez Zarząd Województwa przy współudziale Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
» Czytaj całość
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8583050
Aktualnie jest 1 gość online
  Data: poniedziałek, 25 marzec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005