TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Lista wszczętych postępowań o zamówienie publiczne, na które można składać oferty

Postępowanie WZP.272.82.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 25 października 2012
Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno - promocyjnych
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.76.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 18 października 2012
Opracowanie akcji promocyjnej, w ramach której zostanie przygotowany scenariusz i repertuar oraz kompleksowa organizacja 120 koncertów w zabytkowych obiektach biorących udział w projekcie realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku”.
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.59.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 18 października 2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 18.10.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Beata Gęstwa
 
Postępowanie WZP.272.75.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 15 października 2012
Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu fizyki dla uczniów szkół podstawowych z gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego, objętych Funduszem Wsparcia oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu skierowanego do wszystkich szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego szczegółowo określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Uwaga zmiana terminu! 
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.74.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 04 października 2012
Opracowanie „Koncepcji rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi wraz z placem dworcowym i terenami przyległymi”
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.66.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 28 września 2012
Dostawa wyposażenia - pomocy dydaktycznych wraz z instalacją/montażem - dla nowo powstałych powierzchni edukacyjno-dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.60.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 25 września 2012
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
Uwaga! Nowy formularz cenowy.
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.70.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 20 września 2012
Naprawa gzymsu koronującego i udrożnienia odpływu wód deszczowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.68.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 19 września 2012
Opracowanie programów ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla programów ochrony powietrza w oparciu o: „Roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2011” przedłożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla następujących stref:
a)    Aglomeracji bydgoskiej pod względem:
 • ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja;
 • stężeń średnich rocznych pyłu zawieszonego PM10;
b)    Miasta Torunia pod względem:
 • ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja;
c)    Miasta Włocławka pod względem:
 • ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja.
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.69.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 19 września 2012
Zakup systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.63.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 18 września 2012
Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 15 grudnia 2013 roku do 12 grudnia 2015 roku
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.62.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 17 września 2012
Świadczenie regularnych przewozów osób w publicznym kolejowym transporcie zbiorowym wykonywanym trakcją spalinową na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork od stacji Grudziądz do granicy województwa w ramach świadczenia usług publicznych przez wyłonionego przewoźnika w okresie od 9 grudnia 2012 roku do 14 grudnia 2013 roku
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.64.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 13 września 2012
Opracowanie elementów strategii promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci scenariusza promocji oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.46.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 23 sierpnia 2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup papieru biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 23.08.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Karolina Kriger
 
Postępowanie WZP.272.57.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 22 sierpnia 2012
Wykonanie Analizy instytucjonalnej, Studium Wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu pt. „System Bilet Metropolitalny BiT - City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.49.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 21 sierpnia 2012
Świadczenie usług pocztowych powyżej 50 g
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.44.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 17 sierpnia 2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych wraz z montażem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 17.08.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Beata Gęstwa
 
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zmiana wykonawcy ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 22.08.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Beata Gęstwa
 
Postępowanie WZP.272.55.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 02 sierpnia 2012
Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby Departamentu Środowiska w Budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15
Uwaga. Nowy wzór umowy.
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.48.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 26 lipca 2012
Remont pomieszczeń NKJO z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36 na potrzeby KPCEN w Toruniu
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.53.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 25 lipca 2012
Przeprowadzenie badania pt. „Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM)”
» Czytaj całość
 
Postępowanie WZP.272.52.2012 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 23 lipca 2012
Opracowanie programów ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko Programów ochrony powietrza, w oparciu o:
1. „Roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2009” wraz z przedłożonym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy aneksem dla następujących stref:
 • a)  miasto Włocławek:
 • stężenie średnie roczne benzenu;
 • stężenie średnie roczne niklu.
2. „Roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2010” wraz z przedłożonym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy aneksem dla następujących stref:
 • a) aglomeracja bydgoska:
 • stężenia średnie roczne arsenu w pyle PM10;
 • b) miasto Toruń:
 • stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM 2,5;
 • c) kujawsko-pomorskiej:
 • stężenie średnie roczne benzenu
 • ponadnormatywne stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10;
 • stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM10;
 • stężenie średnie roczne arsenu w pyle PM10;
 • ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu.
» Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 232 - 252 z 393
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8563603
  Data: poniedziałek, 18 marzec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005