TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Działalność lobbingowa Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 28 października 2015
 
Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej (zleceniodawcy lobbingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje władzy publicznej.
 
Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu województwa w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.
 
Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
 
Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w tut. Urzędzie zostały określone zarządzeniem Nr 65/15 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej – treść aktu.

Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać do organów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego:
  1. wnioski o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej, zgodnie ze wzorem;
  2. opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia;
  3. propozycje odbycia spotkań w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;
  4. zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego.

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 28.10.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Narolewski
 
 
Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową:
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 2.11.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Narolewski
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 02 listopada 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8969123
  Data: piątek, 21 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005