TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 29 października 2015
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji informuje o naborze wniosków o dotacje  na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór odbywa się według zasad zmienionych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr XXVI/437/12 z dnia 24 września 2012 roku – poniżej tekst ujednolicony
 
„Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. 

Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe i znajdujących się w złym stanie technicznym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację wieloletnią (maksymalnie na okres trzech lat) lub jednoroczną.

Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na formularzu (wzór formularza) wraz z załącznikami:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny osób uprawnionych do złożenia wniosku;
  • decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
  • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac  przy zabytku (w przypadku gdy program konserwatorski jest załącznikiem do decyzji należy również dołączyć jego kopię);
  • kosztorys inwestorski lub ofertowy prac podpisany przez wnioskodawcę oraz zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;
  • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę (o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac)
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku;
  • dokumentacja fotograficzna zabytku;
  • informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzona w zakresie  i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą)

UWAGA!!!
Wszyscy beneficjenci składają oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku


Wnioski należy składać lub nadsyłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Teatralny 2,
87-100 Toruń.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 grudnia 2015 r.

UWAGA!!!
O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Wnioski podlegają ocenie według „Regulaminu oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”

W 2016 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy traktować jednocześnie jako nabór partnerów do projektu.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020, nabór podmiotów do realizacji zadań w ramach projektu musi opierać się na zasadzie uczciwej konkurencji.

Procedura naboru została opisana w pkt. 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w powyższych Wytycznych (…).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:

Monika Butowska  (pok. 60 a) tel. 604086729 e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Lech Narębski (pok. 55 b) tel. 604086634 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Małgorzata Borgula (pok. 57) tel. 795572063 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Marcin Graczyk, (pok. 57) tel. 883535675; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Krzysztof Jeliński (po. 57) tel. 883326607; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Informację zaktualizował: Marcin Kowalkowski
Data aktualizacji: 13.11.2015
Data wprowadzenia: 29.10.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Marcin Graczyk
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 24 listopada 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9395266
  Data: niedziela, 25 sierpień 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005