TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Wykaz błędów i uchybień we wnioskach o dotacje na zabytki, złożonych przed 1 grudnia 2015 r. Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 03 grudnia 2015
Wykaz wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, planowanych do wykonania w roku 2016, złożonych w terminie do 15 grudnia 2015, które wpłynęły przed 1 grudnia 2015 r. – w których stwierdzono błędy i uchybienia formalne. Do dnia 15 grudnia 2015 r. należy uzupełnić poniższe wskazane braki, w przypadku nieuzupełnienia wnioski zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego – p. Monika Butowska, tel. 604 086 729.
 
Wniosek nr 1/2016
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach
Nazwa zadania: Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach.

Stwierdzone błędy i uchybienia formalne:
  • brak kopii podstawowego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie prac objętych wnioskiem (załączona decyzja WKZ nr 580/2015 z 13 listopada 2015 jest zmianą decyzji 485/2015 z 22 września 2015 r.)
Podstawa: par. 8 pkt 2.4, zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wniosek nr 4.
Wnioskodawca: Eligiusz Jankowski
Nazwa zadania: Remont i przebudowa budynku pałacowego (wpisanego do rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego, pod nr 1448A), na działce nr ew. 598/15 w miejscowości Motyl, obręb Pruszcz, gmina Gostycyn.

Stwierdzone błędy i uchybienia formalne:

  • brak kopii aktualnego pozwolenia na budowę lub wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane ponad trzy lata przed złożeniem wniosku, należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem);
  • brak kosztorysu prac opisanych we wniosku, zatwierdzonego przez WKZ pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem na prowadzenie prac przy zabytku
Podstawa: par. 8 pkt  2.5 i 2.6 zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Wniosek nr 6.
Wnioskodawca: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nazwa zadania: Prace remontowo-konserwatorskie dachu dawnego Lazaretu wojskowego obecnie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu przy ulicy Jęczmiennej 2/6
Stwierdzone błędy i uchybienia formalne:

  • brak kopii decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  • brak kopii dokumentu potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. aktualny wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego);
  • brak kopii aktualnego pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem (w przypadku, gdy program konserwatorski jest załącznikiem do pozwolenia należy również dołączyć jego kopię);
  • załączony kosztorys inwestorski nie został prac zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;
  • brak kopii aktualnego pozwolenia na budowę lub wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane ponad trzy lata przed złożeniem wniosku, należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem);
  • brak oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku.

Należy pamiętać, że wniosek musi być złożony przez właściciela obiektu wskazanego w Dziale  II Księgi Wieczystej lub też na podstawie pełnomocnictwa przez podmiot do tego upoważniony (wówczas dodatkowo należy załączyć kopię pełnomocnictwa).

Podstawa: par. 8 pkt  2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 3.12.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Butowska
 
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9395216
  Data: niedziela, 25 sierpień 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005