TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
EKSiT 1 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 03 lutego 2014
Rodzaj sprawy

Organizatorzy turystyczni i pośrednicy turystyczni.
 
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196);
 2. Ustawa z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 106 poz. 672);
 3. Rozporządzenie  Ministra  Sportu i Turystyki  z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. Nr  225, poz. 1353);
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 29 kwietnia 2013 poz. 511);
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez  organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 29 kwietnia 2013 r. poz. 510);Obsługa administracyjna
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 056 62 18 541
inspektor Beata Tyburska-Myrta


Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń


Jakie dokumenty należy złożyć:
 1. wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
 2. oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia,
 3. oświadczenie o treści określonej art. 7 ust 4 i 5 ustawy o usługach turystycznych,
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru następuje w terminie 7 dni od złożenia wniosku.Opłaty:
 • Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych  - opłata skarbowa w wysokości 514,00 zł,
 • Za wydanie zaświadczenia o zmianie we wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych (jeśli zmiana dotyczy zakresu działalności) – opłata skarbowa w wysokości 257 zł,
 • Za wydanie zaświadczenia o zmianie we wpisie (przy innych zmianach) - opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
 • Za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Opłat  skarbowych dokonuje się:
bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Torunia
 • Bank Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799


Ponadto warto wiedzieć:
 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na czas nieoznaczony, pod warunkiem przedkładania organowi prowadzącemu rejestr oryginałów dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnej umowy gwarancji lub ubezpieczenia na 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.
 2. Na podstawie danych zawartych we wpisie do rejestru oraz dokumentach dotyczących umów ubezpieczenia lub umów gwarancji  bankowej lub ubezpieczeniowej dokonuje się wpisu z urzędu w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki.

 

Do pobrania:
 • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ( - plik pdf)
 • Wniosek o zmianę we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ( - plik pdf)
 • Oświadczenie ( - plik pdf)
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 2.04.2014
Osoba odpowiedzialna za informację: Beata Tyburska-Myrta
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 02 kwietnia 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8968995
  Data: piątek, 21 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005