TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
EKSiT 3 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 01 kwietnia 2014

Rodzaj sprawy
Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni

 
Obsługa administracyjna
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
pokój 335
tel. 056 62 18 541
inspektor Beata Tyburska-Myrta

Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Wydział Turystyki
Biuro ds. Usług Turystycznych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
 
 
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U.2013.829) Wydział Turystyki w Gabinecie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje:

Zgodnie z art. 10 powyżej ustawy:

W  zakresie dostępu do zawodu przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego oraz pilota wycieczek (nie dotyczy przewodników turystycznych górskich) jedynymi wymogami są:
  • ukończenie 18 lat;
  • posiadanie wykształcenia średniego;
  • niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem  zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
W zakresie dostępu do zawodu przewodnika turystycznego górskiego nowe wymagania obejmują:
  • ukończenie 18 lat;
  • posiadanie wykształcenia średniego;
  • niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
  • odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego dla określonego obszaru górskiego oraz zdanie egzaminu na przewodnika górskiego;
  • uzyskanie uprawnień nadanych przez marszałka województwa właściwego dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek o nadanie uprawnień.
Zgodnie z art.28. ust. 1. pkt 5, osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
  • uzyskały uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego lub terenowego lub pilota wycieczek na podstawie ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, mogą dokumentować posiadane kwalifikacje legitymacjami potwierdzającymi nadanie tych uprawnień, a w przypadku utraty tych legitymacji mogą otrzymać od marszałka województwa, który nadał im te uprawnienia, duplikaty tych legitymacji.
Art. 28 ust. 3 stanowi, iż osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą posługiwać się wydanymi im identyfikatorami przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, nie dłużej jednak niż do dnia upływu ich ważności.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z art. 40. ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów: „Postępowania w sprawie nadania, odmowy nadania, zawieszenia, przywrócenia lub cofnięcia uprawnień przewodnikom miejskim, terenowym lub pilotom wycieczek wszczęte i niezakończone do dnia 1 stycznia 2014 roku umarza się."
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 1.04.2014
Osoba odpowiedzialna za informację: Beata Tyburska-Myrta
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 17 marca 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8968996
  Data: piątek, 21 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005