TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Programy Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
sobota, 14 maja 2005
 
 • Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja.”

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 7.01.2016
Data wytworzenia informacji: 5.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
 
 
 
 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż Autostrady A1, węzeł Nowe Marzy (89+400km) – węzeł Czerniewice (151+900km).

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 17.06.2015
Data wytworzenia informacji: 17.06.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Münnich
 
 
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 17.06.2015
Data wytworzenia informacji: 17.06.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
 
 
 
 • Plan działań krótkoterminowych dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek, strefa kujawsko-pomorska) ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 27.02.2015
Data wytworzenia informacji: 26.02.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
 
 
 
 • Projekt „Planu Działań Krótkoterminowych dla stref województwa kujawsko-pomorskiego (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek, strefa kujawsko-pomorska) ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu”.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 5.02.2014
Data wytworzenia informacji: 4.02.2014
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
 
 
 • Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN, LN.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 16.12.2013
Data wytworzenia informacji: 12.12.2013 r.
Osoba odpowiedzialna za informację: Kinga Rygielska
 
 
 
 • Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla:
 • strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLII/699/13 z dnia 28 października 2013 roku – Załącznik nr 1
 • strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLII/700/13 z dnia 28 października 2013 roku – Załącznik nr 2
 • strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XLII/701/13 z dnia 28 października 2013 roku – Załącznik nr 3
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 4.12.2013
Data wytworzenia informacji: 04.12.2013 r.
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
 
 

 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN, LN na lata 2011-2015" uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXXIV/611/13 z dnia 20 maja 2013 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 28 maja 2013 r.
  (do pobrania)
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 10.09.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Kinga Rygielska
Data wytworzenia informacji: 9.09.2013 r.
 
 
 •  Program ochrony powietrza dla:
 • strefy miasto Włocławek uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/534/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku – Załącznik nr 1
 • strefy miasto Toruń uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/535/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku -  Załącznik nr 2
 • strefy aglomeracja bydgoska uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/536/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku – Załącznik 3
 • strefy kujawsko-pomorskiej uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku -  Załącznik nr 4 i 5
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 12.02.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
Data wytworzenia informacji: 05.02.2013 r.
 
 
 • Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami Ldwn, LN na lata 2011-2015. (do pobrania)
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 3.12.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Kinga Rygielska
 
 
 
Konsultacje społeczne 1- 30 października 2012 roku:
1. Projekty Programów ochrony powietrza dla stref województwa kujawsko-pomorskiego, obejmujących przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: benzenu (strefa kujawsko-pomorska, miasto Włocławek), pyłu PM10 (strefa kujawsko-pomorska), ozonu (strefa kujawsko-pomorska), pyłu PM2.5 (miasto Toruń), niklu (miasto Włocławek) oraz arsenu (strefa kujawsko-pomorska, aglomeracja bydgoska).
 
2. Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla Programów ochrony powietrza dla stref województwa kujawsko-pomorskiego, obejmujących przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: benzenu (strefa kujawsko-pomorska, miasto Włocławek), pyłu PM10 (strefa kujawsko-pomorska), ozonu (strefa kujawsko-pomorska), pyłu PM2.5 (miasto Toruń), niklu (miasto Włocławek) oraz arsenu (strefa kujawsko-pomorska, aglomeracja bydgoska).
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 2.10.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Justyna Wrzos
 
 
 
 • Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r.
  (do pobrania)  
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 1.10.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Osenkowska
 
 
 • Projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.
  (do pobrania)
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 21.03.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Osenkowska
 
 
 • Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVI/299/11 z dnia 19 grudnia 2011r.
  (do pobrania)
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 22.12.2011
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Osenkowska
 
 
 • Program ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVI/302/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku.
  (do pobrania - cz.1) (do pobrania - cz.2)
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 10.09.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
Data wytworzenia informacji: 9.09.2013 r.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 24.10.2011
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Osenkowska
 
 
 
 • Rolnictwo a ochrona środowiska w kontekście pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych.
  (do pobrania)

"Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010"
uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałą Nr XXIV/468/08 z dnia 3 lipca 2008r."Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"
uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałą Nr XV/180/2003 z dnia 17 listopada 2003r.

 • Program ochrony środowiska województwa kujawsko – pomorskiego.
  (do pobrania)
 • Mapy:
 1. Typy mezoregionów fizycznogeograficznych
 2. Surowce naturalne
 3. Zasoby glebowe
 4. Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych
 5. Gospodarka wodno-ściekowa
 6. Świat roślin i zwierząt
 7. Obszary prawnie chronione
 8. Lasy i gospodarka leśna
 9. Gospodarka łowiecka
 10. Ocena klimatu akustycznego
 11. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 12. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
 13. Promieniowanie elektromagnetyczne i nadzwyczajne zagrożenia środowiska
 14. Kierunki ochrony środowiska
 15. Projekt sieci natura 2000

 • Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego.
  (do pobrania)
 • Mapy:
 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
 3. Wskazania dotyczące instalacji do unieszkodliwiania odpadów
 4. Obszary niewskazane do lokalizacji składowisk odpadów
 • Tabela do monitoringu realizacji zadań wynikających z Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  (do pobrania)

 

 

 • Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko – pomorskim (udrożnienie rzek dla ryb dwuśrodowiskowych)
  (do pobrania)

 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski przyjęty przez radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002r.
  (do pobrania ze stron MŚ)


Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 07 stycznia 2016 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9346190
  Data: sobota, 17 sierpień 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005