TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Nabór kandydatów na członków PKM PO KL - organizacje pozarządowe Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 09 października 2007
 
OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór 3 członków Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VI-IX) PKM PO KL reprezentujących organizacje pozarządowe na forum Podkomitetu.
Kandydaci mogą być zgłaszani w terminie do 19 października 2007r.

Organizacje pozarządowe zgłaszają dwóch kandydatów wskazując jednocześnie, która z osób delegowana jest na członka PKM PO KL, a która na jego zastępcę. Zadania PKM PO KL oraz tryb działania zostały opisane szczegółowo w „Zasadach powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013”.

Kryteria, które powinna spełniać organizacja pozarządowa, ubiegająca się o udział w pracach PKM PO KL:
 1. Wśród celów statutowych organizacji znajdują się: działania na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz zredukowanie różnic regionalnych.
 2. Organizacja powinna mieć zasięg regionalny.
 3. Wymaga się, by organizacja posiadała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, a także, przez co najmniej dwa lata nieprzerwanie prowadziła działalność statutową.
Wymagania dotyczące członka (zastępcy) PKM PO KL:
 1. wykształcenie wyższe; preferowane studia kierunkowe: ekonomiczne, prawnicze, politologiczne/społeczne,
 2. dysponowanie wiedzą na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem procesu monitorowania programu,
 3. znajomość europejskiej i krajowej polityki rynku pracy, integracji społecznej oraz systemu edukacji w Polsce,
 4. aktywne uczestnictwo w pracach PKM PO KL polegające m. in. na reprezentowaniu stanowisk sektora organizacji pozarządowych na posiedzeniach PKM PO KL oraz informowaniu środowisk NGO’s o postępie wdrażania priorytetów,
 5. dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych, przewidywana częstotliwość posiedzeń: nie rzadziej niż raz na pół roku, miejsce spotkań: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. życiorys kandydata (zastępcy),
 2. kopię statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zakres działania organizacji/instytucji obejmujący sprawy związane z PO KL,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru,
 4. wypełniony formularz zgłoszeniowy
Zgłoszenie organizacji zawierać musi konkretną propozycję personalną przyszłego członka PKM PO KL (ogółem dwie osoby). Dla zachowania równych szans, w przypadku, gdy rekomendowany przedstawiciel jest kobietą, zastępca powinien być mężczyzną i na odwrót.

Wypełniony formularz oraz oryginały dokumentów z dopiskiem „PKM PO KL - nabór” należy nadsyłać na adres:
Departament Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Nieprzekraczalny termin nadsyłania dokumentów upływa z dniem 19 października 2007r. o godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do Departamentu Polityki Regionalnej).
Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Ogłoszenie organizacji pozarządowych, których kandydaci zostali powołani w skład Podkomitetu Monitorującego PO KL (Priorytet VI-IX) nastąpi na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl 

Informacje dodatkowe:
Formularz zgłoszeniowy, tekst Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Zasady powoływania Komitetu Monitorującego oraz Podkomitetów Monitorujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013” oraz profil kandydata dostępne są na stronie internetowej: bip.kujawsko-pomorskie.pl 
 
Pliki do pobrania:

 

 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8583586
  Data: poniedziałek, 25 marzec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005