TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Pozwolenia Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 19 lutego 2014
 
Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia:
 1. zintegrowanego;
 2. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 3. wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 4. na wytwarzanie odpadów.

Od dnia 01 stycznia 2008r., zgodnie z art. 378 ust. 2a cytowanej powyżej ustawy Prawo ochrony środowiska, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA jest organem ochrony środowiska właściwym w sprawach:

 1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe,
 2. przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) – do pobrania,  które zostało zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 817)  – do pobrania
 
Wnioski w sprawie wydania ww. pozwoleń należy składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
 
 
Opłata skarbowa

Występując do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie, dla wyszczególnionych powyżej przedsięwzięć, pozwoleń dotyczących korzystania ze środowiska, należy do wniosku dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w wysokości określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783)  – do pobrania
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 30.07.2015r.
Data wytworzenia: 30.07.2015r.
Osoba odpowiedzialna za informację: Anita Marek-Kubiak
 
 
Wysokość opłaty skarbowej określona została w załączniku do ww. ustawy o opłacie skarbowej – Część III, pkt. 40 - Pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:

 1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2 011 zł
 2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł
 3. pozostałe - 506 zł


Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

W rozumieniu powyższej ustawy o opłacie skarbowej w przypadku spraw załatwianych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu właściwym miejscowo organem podatkowym jest Prezydent Miasta Torunia, a zapłaty opłaty skarbowej należy dokonywać na konto:

Urząd Miasta Torunia
Bank  Millennium
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

lub w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B ( kasa czynna w godzinach 8.00.-17.00).


Opłata rejestracyjna


Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oprócz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się zgodnie z wzorem podanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183)  – do pobrania
 
Opłatę rejestracyjną należy wnosić na konto:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673  Warszawa  

BGK III O/Warszawa
76 1130 1062 0000 0109 9520 0010.
Informacje wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 19.12.2013
Data wytworzenia informacji: 18.12.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Czachorowska
Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2014
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: Magdalena Czachorowska
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 30 lipca 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9346225
  Data: sobota, 17 sierpień 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005