TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Sprawozdania - 2009 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 11 marca 2009
 • Zestawienie przyznanych i wypłaconych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2009 r. na pokrycie kosztów tworzenia i kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej (stan na 31.12.2009 r.) ( - plik pdf)
 • Informacja dotycząca podziału środków PFRON w 2009 (stan na 20.10.2009) ( - plik pdf)
 • Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2009 roku - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (stan na 31.12.2009r. dot. umów jednorocznych) ( - plik pdf)
 • Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2009 roku - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (stan na 31.12.2009r. dot. umów wieloletnich)( - plik pdf)
 • Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym, na podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy  z  dnia  27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33) oraz  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172)( - plik pdf)
 • Wykaz poniesionych wydatków w ramach kosztów obsługi  realizowanych zadań  -  2,5%,
  Zał. nr 1
 • Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2009 r. na zadanie: " Program wyrównywania różnic między regionami II" obszar A
  Zał. nr 7
 • Realizacja zadania pn. „Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności” w 2009 r.
  Zał. nr 8
 • Realizacja programu pn. „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"  w 2009 r. - kontynuacja programu wieloletniego
  Zał. Nr 9
 • Wydatki poniesione w roku 2009 w ramach zadania pn. "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2005 – 2010”. 
  Zał. nr 10
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 26 lutego 2010 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9782395
  Data: sobota, 19 październik 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005