TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Zlecanie zadań - tryb uproszczony Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 30 grudnia 2010

 1. Bieżące oferty
 2. Wyniki
 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym 1) Organizacja składa ofertę do odpowiedniego departamentu Urzędu Marszałkowskiego na druku oraz z załącznikami obowiązującymi w konkursach na rok 2011 wraz z pismem przewodnim (wnioskiem), w którym informuje, że jest to oferta w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert).

2) Następnie oferta jest oceniana przez pracowników departamentu w oparciu o kryteria, które obowiązują w trybie konkursowym .

3) Oferty rekomendowane do dofinansowania (to jest te, które uzyskały min. 42 punkty w ocenie merytorycznej) zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty na okres 7 dni w BIP-e, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty.

4) Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania Zarząd Województwa podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

5) W przypadku, gdy zadanie zostanie ocenione poniżej wymaganego progu 42 punktów lub brak jest środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, podmiot składający ofertę w trybie uproszczonym zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6) Oferty w formacie PDF na okres 7 dni oraz informacje o decyzjach podjętych przez Zarząd Województwa w sprawach ofert złożonych w trybie uproszczonym zamieszczane będą na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl  zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”.

Możliwość korzystania z trybu uproszczonego w 2011 r.
Tryb uproszczony (z pominięciem otwartego konkursu ofert) jest traktowany jako uzupełnienie konkursów
i korzystanie z niego powinno mieć miejsce w następujących przypadkach:
1) kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru wniosków w konkursach,
2) kiedy termin realizacji projektu przypada na styczeń/luty, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów,
3) kiedy zadanie stanowiące przedmiot wniosku w trybie uproszczonym wykracza poza ramy zadań określonych w poszczególnych konkursach. 
 
W  budżecie na rok 2011 zarezerwowane zostały środki na dotacje w trybie uproszonym, mianowicie:

 • 20 000,00 zł - będące w dyspozycji Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotyczą zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego (zadania, które obejmuje konkurs nr 1/2011).
    Osobą kontaktową w tej sprawie jest p. Marzanna Olszewska, tel. 883 353 692.

 • 30 000,00 zł - będące w dyspozycji Departamentu Spraw Społecznych – dotyczą zadań objętych konkursem nr 6/2011 oraz następujących zadań:
  - wspierających działania na rzecz rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych,
  - wspierających alternatywne (inne niż przedszkolne) formy opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.  
  Osobą kontaktową w tej sprawie jest p. Elżbieta Opiłowska, tel. 56 65 61 083

 • 40 000,00 zł - będące w dyspozycji Departamentu Spraw Społecznych – dotyczą zadań objętych konkursami nr 8/2011 i 9/2011 oraz następujących zadań:
  - wspierających działania samopomocowe w środowiskach lokalnych,
  - promujących wolontariat na rzez osób starszych i chorych
  Osobą kontaktową w tej sprawie jest p. Anna Bartnicka, tel. 56 65 61 084

 • 20 000,00 zł - będące w dyspozycji Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – dotyczą zadań wspomagających rozwój trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
  Osobami kontaktowymi w tej sprawie są: p. Anna Jakubowska, tel. 56 62 18 403, Ewa Głodowska-Morawska, tel. 56 62 18 371.

Uwaga !  W trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona na konkurs.

O wyczerpaniu lub zwiększeniu środków na dotacje w trybie uproszczonym będziemy informować na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl - „Zlecanie zadań – tryb uproszczony”.

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. (56) 62 18 371, (56) 62 18 403, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Głodowska-Morawska
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 03 stycznia 2011 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8583588
  Data: poniedziałek, 25 marzec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005