TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Departament Rolnictwa i Geodezji Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 24 marca 2011
Usługi świadczone przez Departament Rolnictwa i Geodezji
 
 1. Przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III oraz gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 2. Przeznaczenie gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa
 3. Umorzenie opłat i należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
 4. Dotowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wniosek)
 5. Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz budowy zbiorników wodnych służących małej retencji (wniosek)
 6. Decyzja w sprawach stwierdzenia spełnienia przez grupę producentów rolnych warunków wpisu do rejestru grup (wzór wniosku)
 7. Zaświadczenia o wpisie do rejestru grup producentów rolnych
 8. Decyzja w sprawach wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw (wzór wniosku)
 9. Decyzja w sprawach uznania grupy za organizację producentów owoców i warzyw (wzór wniosku)
 10. Decyzje w sprawach zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania
 11. Wnioski o wydanie kopii planu dochodzenia do uznania
 12. Przyjmowanie i przekazywanie wniosków o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych (wzór wniosku)
 13. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej
 14. Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym
 15. Zaświadczenie o wyniku dokonanej oceny z wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej bądź zaświadczenie o braku takiej oceny
 16. Ustanawianie obrębów hodowlanych
 17. Znoszenie obrębów hodowlanych
 18. Ustanawianie obrębów ochronnych
 19. Znoszenie obrębów ochronnych
 20. Zwolnienie od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika za czasowo nieprzydatny do prowadzeni racjonalnej gospodarki rybackiej
 21. Zobowiązanie użytkownika wód do umożliwienie swobodnego przepływu ryb, oraz uprawnionego do rybactwa do zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków, w celach ochrony i umożliwienia rybom odbycia naturalnego tarła
 22. Wprowadzenie całkowitego lub częściowego zakazu uprawniania amatorskiego połowu ryb
 23. Wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt
 24. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze (wzór wniosku) (wzór oświadczenia)
 25. Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (drukowane mapy topograficzne i tematyczne, atlasy, kopie materiałów z zasobu)
 26. Udostępnienie rastrów map topograficznych,  BDOT10k
 27. Rejestracja robót geodezyjnych i kartograficznych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wydawanie materiałów źródłowych do wykonania tych robót, przyjmowanie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych do zasobu wojewódzkiego
 28. Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie  geodezyjnym i kartograficznym.
 29. Nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym podmiotowi publicznemu realizującemu zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 22.07.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Masewicz
Ostatnia aktualizacja ( środa, 22 lipca 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8949927
  Data: poniedziałek, 17 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005