TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Departament Środowiska Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 03 lutego 2014
Usługi świadczone przez Departament Środowiska
 
 1. Wydanie pozwolenia zintegrowanego.
 2. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 3. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.
 4. Wydanie decyzji ustalającej linię brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych.
 5. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 6. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 7. Usługa wycofana - Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 8. Usługa wycofana - Wydanie:
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku i/lub unieszkodliwiania i/lub zbierania i/lub transportu odpadów,
  • decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem odzysku i/lub unieszkodliwiania i/lub zbierania i/lub transportu odpadów,
  • decyzji zezwalających na prowadzenie odzysku  i/lub unieszkodliwiania i/lub zbierania i/lub transportu odpadów.
 9. Usługa wycofana - Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.
 10. Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
 11. Usługa wycofana - Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska.
 12. Wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – składowania odpadów oraz termicznego przekształcania odpadów.
 13. Usługa wycofana - Wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.
 14. Usługa wycofana - Wydanie decyzji dotyczącej czasowego wykluczenia instalacji z krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
 15. Usługa wycofana - Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na pokrycie niedoboru uprawnień, stanowiącego różnicę pomiędzy emisją rzeczywistą, a średniorocznym przydziałem uprawnień.
 16. Usługa wycofana - Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na przeniesienie uprawnień w okresie rozliczeniowym oraz pomiędzy okresami rozliczeniowymi dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji.
 17. Usługa wycofana - Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zakup przez prowadzących instalacje, dodatkowych uprawnień do emisji z krajowej rezerwy uprawnień do emisji.
 18. Usługa wycofana - Wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych.
 19. Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
 20. Usługa wycofana - Wydanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych z hydrogeologii i geologii inżynierskiej.
 21. Usługa wycofana - Wydanie decyzji o zmianie kryteriów bilansowości.
 22. Wydanie decyzji o odroczeniu terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska.
 23. Wydanie decyzji o zmniejszeniu odroczonej opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.
 24. Wydanie decyzji o umorzeniu odroczonej opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.
 25. Wyrażenie zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 26. Usługa wycofana - Wydanie opinii na temat projektu:
  • krajowego planu gospodarki odpadami,
  • powiatowego planu gospodarki odpadami,
  • gminnego planu gospodarki odpadami.
 27. Wydanie opinii na temat projektów powiatowych programów ochrony środowiska.
 28. Wydanie opinii na temat projektu polityki ekologicznej państwa.
 29. Wydanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.
 30. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. (formularz)
 31. Usługa wycofana - Wydanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
 32. Usługa wycofana - Wydanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych z hydrogeologii i geologii inżynierskiej.
 33. Usługa wycofana - Wydanie decyzji zatwierdzającej dodatek do  dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
 34. Usługa wycofana - Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczną złoża kopaliny.
 35. Usługa wycofana - Wydanie opinii na temat projektu krajowego planu gospodarki odpadami.
 36. Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych.
 37. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
 38. Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczne (dokumentacje złoża kopaliny, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dodatki do powyższych dokumentacji).
 39. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i/lub przetwarzania zodpadów.
 40. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 41. Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.
 42. Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. 
 43. Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji.

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 6.08.2014
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Wierzbowski

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 26 marca 2015 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8949710
  Data: poniedziałek, 17 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005