TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Ogłoszenie Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 21 grudnia 2011
W związku z aplikowaniem Województwa Kujawsko–Pomorskiego do konkursu 56/VI/6.2/2010 Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007 – 2013, poszukuje się partnera do realizacji projektu pod nazwą „Organizacja kampanii reklamowych promujących najważniejsze produkty turystyczne województwa oraz integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
 
O G Ł O S Z E N I E

W myśl zapisów art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – (Dz.U.2009,Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)  Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza konkurs na wyłonienie partnera do realizacji projektu partnerskiego obejmującego swoim zakresem rzeczowym takie działania, jak: przeprowadzenie monitoringu ruchu turystycznego – stworzenie wiarygodnej charakterystyki ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim; przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, drukowanych do dystrybucji w latach 2012 – 2014, organizację kampanii promocyjnych, stworzenie serwisów oraz aplikacji internetowych promujących województwo kujawsko – pomorskie, w tym stworzenie rozbudowanego regionalnego turystycznego portalu informacyjnego, budowę systemu dystrybucji informacji promujących województwo.
Od zainteresowanego udziałem, w roli partnera, w przedmiotowym projekcie wymaga się gotowości wniesienia do partnerstwa, w celu realizacji projektu, własnych kompetencji, doświadczeń, zaplecza organizacyjnego (know – how) oraz profesjonalnych kadr.
Projekt bierze udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, gdzie jednym z typów projektów przewidzianych wsparciem jest integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (poprzez rozwój Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz tworzenie i rozwój Lokalnych Organizacji Turystycznych zajmujących się m.in. promocją i informacją turystyczną) oraz jednolitego, ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, w tym rozwój systemów informacyjnych, uruchamianie infokiosków i innych nowoczesnych rozwiązań, rozszerzenie oferty wydawnictw informacyjnych i promocyjnych.

Zainteresowane podmioty (organizacje pozarządowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689, z późn. zm.) posiadające doświadczenie i zajmujące się integracją i rozbudową regionalnego systemu informacji turystycznej oraz promowaniem województwa kujawsko–pomorskiego) winny w terminie co najmniej 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 14 stycznia 2012 r. zgłosić  chęć uczestnictwa w projekcie w formie pisemnej poprzez przesłanie na adres:
 
Wydział Turystyki, Departament Promocji i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń


propozycji udziału w partnerstwie (oferty) zawierającej co najmniej:
  • podstawowe informacje o podmiocie, dotychczasowej działalności, oferowanym wkładzie możliwym do wniesienia przez potencjalnego partnera w celu jak najlepszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie, potencjale organizacyjnym i kondycji finansowej oraz doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach/działaniach,
  • opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć lub przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych,
  • opis dotychczasowej współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi lub / i z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi.  

Kryteria wyboru partnerów:
  • Złożenie zgłoszenia w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu.
  • Doświadczenie Partnera w realizacji podobnych projektów lub projektów realizowanych ze środków unijnych.
  • Doświadczenie we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi lub / i  z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi.
  • Jakość proponowanego wkładu i rozwiązań organizacyjnych w ramach planowanego do zrealizowania projektu partnerskiego.

Zebrane informacje – z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów - będą podstawą wyboru Partnera, z którym zostanie zawarta umowa partnerska dotycząca realizacji planowanego projektu.  Umowa będzie m.in. szczegółowo określać: podział zadań poszczególnych partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz odpowiedzialność i zasady finansowania zadań przewidzianych w projekcie do realizacji przez poszczególnych partnerów. Województwo Kujawsko–Pomorskie będzie uczestniczyć w proponowanym projekcie na zasadzie Lidera.

 Województwo Kujawsko–Pomorskie informuje, że zawrze umowę partnerską z podmiotem, którego aplikacja zostanie oceniona najlepiej.

Informacja o wyborze Partnera oraz o zakresie zadań poszczególnych Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 21.12.2011
Osoba odpowiedzialna za informację: Marcin Habel
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8964934
Aktualnie jest 1 gość online
  Data: czwartek, 20 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005