TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
2016 Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 07 stycznia 2016
 
Wzór wykazu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2010r. Nr 186 poz. 1249) – do pobrania .

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
 
 • Decyzja zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Łapinóż, gmina Osiek dla Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek. ( - plik pdf
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na zamknięcie wydzielonej części tj. kwatery nr I i II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Wawrzynki, gm. Żnin, dla USKOM ŻNIN Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 28.01.2016
Data wytworzenia informacji: 27.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Dominika Majchrzak 
 
 
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 28.01.2016
Data wytworzenia informacji: 28.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację:Marek Bobek
 
 
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Łapinóż, 87-340 Osiek, na wniosek Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Ostrówiec, gmina Sadki, na wniosek Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki. ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanego w miejscowości Małociechowo, 86-120 Pruszcz, dla ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Kociewskiej 47-53, 87-100 Toruń, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Zakurzewo, gmina Grudziądz, dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 27.01.2016
Data wytworzenia informacji: 26.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Dominika Majchrzak
 
 • Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 10 lipca 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/7/06 (ze zm.) wydanego dla P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o., w związku z eksploatacją instalacji do produkcji i obróbki metali, tj. instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Mleczarskiej 18A w Rypinie ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 27.01.2016
Data wytworzenia informacji: 26.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Namysłowska
 
 
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Polnej 87 w Służewie dla Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo. ( - plik pdf)
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Machnacz 41A, 87-880 Brześć Kujawski dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek. ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Puszczy Miejskiej 24, gm. Rypin dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ,Rypin" Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin. ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanego przy ul. Prądocińskiej 28, 85-893 Bydgoszcz dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 26.01.2016
Data wytworzenia informacji: 25.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Dominika Majchrzak
 
 
 
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: ŚG-I-W.7222.25.2015.AJ – zmiana pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC, dla MONDI ŚWIECIE S.A., zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton, instalacji do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych, instalacji do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 22.01.2016
Data wytworzenia informacji: 22.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Jędrzejewska
 
 
 • Decyzja − pozwolenie wodnoprawne dla Lafarge Cement S.A. Oddział w Bielawach na pobór wód podziemnych, pobór wód kopalnianych, odwodnienie zakładu górniczego oraz wprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego „B” Wapienno-Krotoszyn-Barcin. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 21.01.2016
Data wytworzenia informacji: 20.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Kubiak
 
 
 • Wniosek o wydanie tekstu jednolitego decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2005 r., znak: WSiR.III.HF/6618/23/05 (ze zm.) stanowiącej pozwolenie zintegrowane wydane dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów w związku z eksploatacją instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW, zlokalizowanej na terenie Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz - EC Bydgoszcz II przy ul. Energetycznej 1, 85-950 Bydgoszcz. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 21.01.2016
Data wytworzenia informacji: 20.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Sylwia Namysłowska
 
 
 • Wniosek o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia dla PGK „SANIKO” Sp. z o.o. we Włocławku. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 18.01.2016
Data wytworzenia informacji: 18.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Bobek 
 
 
 • Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Twarda Góra – Milewo gm. Nowe, wydanej dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o., Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.  ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 15.01.2016
Data wytworzenia informacji: 15.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Bobek
 
 
 • Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.9.2015.AK – zmiana treści decyzji – pozwolenia zintegrowanego z dnia 13 lipca 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/06/07, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.54.2014.AK, udzielonego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych - Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości  Młyny, gmina Strzelno, powiat mogileński.   ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 14.01.2016
Data wytworzenia informacji: 14.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Anita Kubiak
 
 • Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód „Krzywe Błota” we Włocławku. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 14.01.2016
Data wytworzenia informacji: 13.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Kubiak
 
 
 
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski.  ( - plik pdf
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Twarda Góra – Milewo, gm. Nowe. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 13.01.2016
Data wytworzenia informacji: 13.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Bobek
 
 
 • Decyzja − pozwolenie wodnoprawne dla NOMET Sp. z o.o. w Toruniu na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z instalacji  zlokalizowanej przy ul. Równinnej 25 w Toruniu, do urządzeń kanalizacyjnych należących do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.  ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 12.01.2016
Data wytworzenia informacji: 12.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Kubiak
 
 
 • Zmiana decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów w m. Bierzgłowo, gm. Łubianka   ( - plik pdf
 • Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w m. Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie.    ( - plik pdf
 • Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego, wydanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka.  ( - plik pdf
 • Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego dla instalacji – składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w m. Bycz, gm. Piotrków Kujawski.   ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 11.01.2016
Data wytworzenia informacji: 11.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Bobek
 
 
 • Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Pani Krystyny Młynarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: FHU „Małgorzata” Krystyna Młynarczyk, Stawki, ul. Aleja Danilewicz-Zielińskiej 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, powstających w wyniku eksploatacji stacji demontażu pojazdów w m. Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski (poprzez punkt zlewny przy komunalnej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim). ( - plik pdf
 • Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA w Warszawie na odprowadzanie ścieków bytowych z terenu MOP III Otłoczyn – Wschód w ciągu autostrady A1 do rzeki Tążyny oraz o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.56.2014. ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 11.01.2016
Data wytworzenia informacji: 8.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Maria Rutka-Celmer
 
 
 • Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja,” ( - plik pdf
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 7.01.2016
Data wytworzenia informacji: 5.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Katarzyna Wołowska
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 28 stycznia 2016 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 8953612
  Data: wtorek, 18 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005