TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Informacja Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 03 lutego 2012
Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu: „Organizacja kampanii reklamowych promujących najważniejsze produkty turystyczne województwa oraz integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”
 
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.), w dniu 23 stycznia 2012 r. zawarta została, umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pn.: „Organizacja kampanii reklamowych promujących najważniejsze produkty turystyczne województwa oraz integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. 

Stronami umowy są: Lider Projektu – Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna - Partner.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:
 1. monitoring ruchu turystycznego,
 2. przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 3. przygotowanie i organizacja kampanii promocyjnych, w tym promocja województwa na Toruńskiej Starówce oraz kampania internetowa oferty turystycznej regionu,
 4. stworzenie dwóch nowych serwisów oraz aplikacji internetowych promujących województwo kujawsko-pomorskie,
 5. budowa systemu dystrybucji informacji promujących województwo kujawsko-pomorskie.
Zgodnie z zapisami umowy zakres zadań Lidera i Partnera przedstawia się następująco:

Lider:
 1. przygotowanie studium wykonalności i całej dokumentacji aplikacyjnej, która jest niezbędna do aplikowania o środki RPO WK-P;
 2. sporządzenie kompletnego wniosku z zachowaniem należytej staranności, uzupełnienie lub poprawienie wniosku w przypadku takiej konieczności;
 3. sporządzenie i składanie kompletnych wniosków płatniczych, zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczości dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P;
 4. sporządzenie sprawozdań okresowych oraz rozliczenia końcowego Projektu;
 5. koordynacja, monitorowanie, rozliczenie i kontrola wszystkich działań przyjętych do realizacji w Projekcie;
 6. udostępnianie Partnerowi informacji dotyczących przebiegu i oceny zewnętrznej realizacji Projektu;
 7. systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji Projektu oraz pisemne informowanie niezwłocznie Partnera Projektu o zaistniałych nieprawidłowościach;
 8. rzetelne i terminowe sporządzanie zredagowanych, w oparciu o informacje i dokumenty dostarczane przez Partnera, sprawozdań finansowych w formie zgodnej z uchwałą o dofinansowaniu projektu i ich składanie;
 9. rozliczenia 100% otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu;
 10. współpraca z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu w ramach RPO WK-P;
 11. przeprowadzenie audytu Projektu;

Partner:
 1. wspólna realizacja wraz z Liderem działania w zakresie sporządzenia dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu (w szczególności: przekazania informacji służących do uzyskania spójności metodologii monitoringu ruchu turystycznego) oraz  wspólna realizacja wraz z Liderem działania w zakresie merytorycznego zarządzania pracami związanymi z tworzeniem i wdrożeniem portali, w tym współpraca z wykonawcami oraz przekazania części treści i zdjęć zawartych w prowadzonym przez Partnera portalu visitkujawsko-pomorskie.pl, które będą mogły zostać wykorzystane w powstałym w ramach Projektu serwisie internetowym;
 2. zapewnienie zarządzania powstałymi portalami (dwa nowe serwisy oraz aplikacje internetowe) promujących województwo kujawsko-pomorskie przez okres 5 lat po zakończeniu Projektu;
 3. dostarczanie Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego składania sprawozdań i wniosków płatniczych;
 4. wyznaczenie miejsca w siedzibie biura Partnera w celu umieszczenia przez Lidera tablicy informacyjno-pamiątkowej zgodnej z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na terenie związanym z realizacją Zadania i nieusuwanie jej przez wymagany okres po zakończeniu Projektu;
 5. współpraca z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu;
 6. udostępnienie na żądanie Lidera lub Instytucji Zarządzającej informacji dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 3.02.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Andrzej Mazur
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 03 lutego 2012 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9021831
  Data: czwartek, 27 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005