TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Informacje nieudostępnione w BIP Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 19 października 2010
Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej     
1. Zgodnie z § 90a ust. 1 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Wojew. K-P Nr 158, poz. 2465 z 2008 r. – Obwieszczenie – ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu) prawo obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wykonywania zadań publicznych zapewnia się w szczególności, poprzez:
 1. prawo wstępu obywateli na sesje Sejmiku i posiedzenia jego komisji,
 2. prawo do dostępu do informacji zawartych w dokumentach wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Sejmiku, Zarządu i komisji Sejmiku,
 3. konferencje prasowe i udział przedstawicieli środków masowego przekazu celem relacjonowania przebiegu obrad Sejmiku i posiedzeń komisji. 
2. Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały ustalone zarządzeniem Nr 33/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2010 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
3. Informację publiczną udostępnia się poprzez:
 1. umieszczanie jej treści, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „Biuletynem”;
 2. zamieszczanie informacji w prasie lokalnej o zasięgu regionalnym;
 3. wykładanie lub wywieszanie w miejscach ogólnodostępnych, w tym na tablicach ogłoszeń;
 4. wgląd, za zgodą Marszałka Województwa, do dokumentów urzędowych, a także do protokołów lub stenogramów, z zastrzeżeniem § 90a ust. 7 Statutu Województwa;
 5. zapewnienie miejsca dla publiczności na posiedzeniach Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego komisji;
 6. transmisję lub odtworzenie materiałów audiowizualnych - teleinformatycznych, dokumentujących przebieg obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Zapytania i uwagi związane z udostępnianiem informacji publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego można zgłaszać drogą:
 1. telefoniczną pod numer: 56 62-18-551;
 2. korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń; 
 3. faxem: 56 62-18-300;
 4. elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
5. W przypadku, gdy udostępnienie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem ich udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty odpowiadającej tym kosztom.
 
6. Opłatę, o której mowa w ust. 5, wnioskodawca wnosi na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzony przez PKO BP S.A. II Odział w Toruniu, o numerze:

12 1020 5011 0000 9702 0201 8794

Wyłączenie jawności informacji publicznej z mocy prawa, dostępnych w Urzędzie Marszałkowskim:
 • informacje uznane za niejawne, stanowiące tajemnicę państwową i służbową zgodnie z art. 2 pkt 1 i 2 i art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy i ust. 2 pkt. 1 i 2 z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196 poz. 1631 z późn. zm.),
 • informacje stanowiące tajemnicę interesów stron w postępowaniu administracyjnym (miejsce zamieszkania, miejsce położenia nieruchomości) stronom nieuprawnionym, osobom nie będącym stronami w postępowaniu administracyjnym - art. 74 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • informacje stanowiące tajemnicę statystyczną - dane indywidualne i dane osobowe – art. 10 i 12 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
 • informacje stanowiące tajemnicę radcowską – informacje uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej – art. 3 i 27 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65) ,
 • informacje stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:
 • art. 45 ust. 2, 47, 49 i 51 Konstytucji R.P,
 • art. 23 Kodeksu cywilnego,
 • art. 27 d ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) dane dotyczące adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości składających oświadczenia majątkowe,
 • informacje stanowiące dane osobowe – art. 27 i 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Do pobrania:
 
 
Link:
http://www.bip.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za informację: Emilia Paprocka
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 17 maja 2012 )
 
 
 
 
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 10031843
  Data: niedziela, 15 grudzień 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005