TA STRONA UŻYWA COOKIE

X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
 
 
Menu główne
Strona główna
Menu Podmiotowe
Statut Województwa
Sejmik Województwa
Zarząd Województwa
Urząd Marszałkowski
Załatwiane sprawy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Świadczone Usługi
Menu tematyczne
Planowanie Strategiczne
Planowanie przestrzenne
Promocja
Współpraca międzynarodowa
Budżet, finanse
Mienie Województwa
Edukacja
Kultura
Sport
Turystyka
Zdrowie
Sprawy Społeczne
Niepełnosprawni
Geodezja i Kartografia
Rolnictwo i obszary wiejskie
Ruch drogowy
Infrastruktura
Środowisko
Fundusze strukturalne
Zamówienia publiczne
Społeczeństwo Informacyjne
Informacje nieudostępnione
Organizacje Pozarządowe
Praca
Staże i praktyki
ISO
e-Urząd
Polityka plików cookies
Wybory 2010
Elektroniczne dzienniki urzędowe
 
 
Rejestry Drukuj
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 22 września 2005
Zarządzeniem 21/2005 z dnia 25 października 2005 r. Marszałek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadził obowiązek prowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego następujące rejestry kancelaryjne:

 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr uchwał Sejmiku
 • Rejestr uchwał Zarządu Województwa
 • Rejestr postanowień Zarządu Województwa
 • Rejestr zarządzeń Marszałka Województwa
 • Rejestr decyzji Marszałka Województwa (nie dotyczy decyzji w sprawach indywidualnych)
 • Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Rejestr umów zleceń
 • Rejestr umów o dzieło
 • Rejestr umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich
 • Rejestr umów licencyjnych
 • Rejestr umów sprzedaży i dostawy
 • Rejestr umów na używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych
 • Rejestr umów użyczenia
 • Rejestr umów najmu i dzierżawy
 • Rejestr umów dotacji na rekultywacje
 • Rejestr umów o wykonanie zadań województwa i udzielenia dotacji z budżetu województwa
 • Rejestr umów rachunku bankowego
 • Rejestr umów kredytu-pożyczki
 • Rejestr umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
 • Rejestr porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z innymi województwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa
 • Rejestr porozumień w sprawie współfinansowania przez jednostki samorządu zadań realizowanych przez województwo
 • Rejestr umów o udziale finansowym i rzeczowym innych jednostek w imprezach krajowych i zagranicznych organizowanych przez Samorząd Województwa
 • Rejestr porozumień zawartych przez Województwo, Zarząd Województwa, Marszałka Województwa z ministrami na realizację określonych projektów - zadań
 • Rejestr umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego przez Województwo, Zarząd Województwa, Marszałka Województwa na realizację określonych projektów i zadań
 • Rejestr spraw prowadzonych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Rejestr umów przekazywania nieruchomości Samorządu Województwa w bezpłatne użytkowanie
 • Rejestr umów na finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej
 • Rejestr umów darowizny nieruchomości i środków ruchomych samorządu województwa
 • Rejestr porozumień zawartych z projektodawcami zadań w ramach SPO RZL
 • Rejestr umów zawartych z beneficjentami na dofinansowanie projektów w ramach SPO RZL

Z zakresu ochrony środowiska:
 1. Wykazy informacji o rodzajach i ilościach odpadów umieszczanych na składowiskach odpadów oraz o czasie ich składowania.
 2. Wykazy informacji o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.
 3. Wykazy informacji o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej.
 4. Wykazy informacji o ilości, stanie i układzie ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi.
 5. Wykazy informacji o wielkości, rodzajach i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki.
Rejestry prowadzone w Departamencie Infrastruktury:
 1. przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
 2. zatwierdzonych projektów organizacji ruchu .
 3. ewidencji egzaminatorów.
 4. przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 5. ewidencji psychologów -  uprawnionych do wykonywania  badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
 6. ewidencji lekarzy uprawnionych do badań lekarskich kierowców  i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 7. rejestr wydanych zezwoleń na produkcje tablic rejestracyjnych
 
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 07 stycznia 2014 )
 
 
 
 
Wybory Samorządowe w 2014r.
Informacje
Urzędnik Wyborczy
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.
Dane ogólne / Kontakt
Struktura organizacyjna
Przedmiot działalności
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne - archiwum
Ogłoszenia
Inne portale


www.kujawsko-pomorskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Program Promocji Eksportu Regionu Kujawsko-Pomorskiego
Statystyki strony
odwiedzających: 9022080
  Data: czwartek, 27 czerwiec 2019
(C) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2005