Ogłoszenie
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 10 grudnia 2015
W roku szkolnym 2015/2016 w 4 szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowany jest Rządowy Program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży pn.: "Książki naszych marzeń".
 
Na mocy umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację powyższego zadania Samorząd otrzymał dotację celową w łącznej kwocie 4.300,00 zł, tj.

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku
– dotacja w kwocie 1.000,00 zł plus wkład własny w kwocie 250,00 zł,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu    
– dotacja w kwocie 1.000,00 zł plus wkład własny w kwocie 250,00 zł,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy
– dotacja w kwocie 1.300,00 zł plus wkład własny w kwocie 325,00 zł,
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
– dotacja w kwocie 1.000,00 zł plus wkład własny w kwocie 250,00 zł.

Podstawowym celem programu jest wzbogacenie zasobów bibliotek szkolnych o pozycje cieszące się zainteresowaniem wśród najmłodszych uczniów. Poprzez promocję czytelnictwa uczeń ma doświadczyć przyjemność z czytania, odkryć atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania a także poznać sposób na spędzanie wolnego czasu.

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 10.12.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Edyta Basiewicz