Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 22 grudnia 2015
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

Data złożenia :   18 grudnia  2015 r.

Nazwa oferenta: Fundacja WIATRAK 
                              (ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz)

Nazwa zadania:  KONCERT KOLĘD – „Hej kolęda, kolęda …”  

Proponowana kwota dofinansowania: 7.000,00  zł 


zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3   do dnia 29 grudnia 2015 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl
Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta

termin ważności

22.12-29.12.2015 r.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 22.12.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Marzanna Olszewska     
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 22 grudnia 2015 )