Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 29 grudnia 2015
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

Data złożenia :   28 grudnia  2015 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Toruńska Grupa Inicjatywna „NOWE SPOŁECZEŃSTWO”   (ul. Królowej Jadwigi 20/6, 87-100 Toruń)

Nazwa zadania:  Festiwal Muzyczny AFRYKA  REGGAE  FESTIWAL 2016

Proponowana kwota dofinansowania:
   10 000,00  zł  


zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3   
do dnia 5 stycznia 2016 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl
Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta
 
termin ważności

29.12.2015 r. - 05.01 2016 r.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 29.12.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Marzenna Kryńska
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 29 grudnia 2015 )