Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 30 grudnia 2015
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:   

Data złożenia :   23 grudnia  2015 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Ośrodka KARTA
                             (ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa)

Nazwa zadania:  Kryzys bydgoski 1981 – publikacja rocznicowa


Proponowana kwota dofinansowania:  6 500,00  zł  


zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 7 stycznia 2016 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl
Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta

termin ważności

30.12.2015 r. - 07.01 2016 r.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 30.12.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Marzenna Kryńska