Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 07 stycznia 2016
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:   

Data złożenia:   31 grudnia 2015 r.

Nazwa oferenta: Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska  (ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno)

Nazwa zadania: „Kultura – OK”    

Proponowana kwota dofinansowania: 6.500,00  zł  

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3   
do dnia 14 stycznia 2016 r.

Marzanna Olszewska tel. 883 353 692  e-mail m.olszewska@kujawsko-pomorskie. pl
Marzenna Kryńska     tel. 883 359 312 e-mail m.krynska@kujawsko-pomorskie. pl

do pobrania oferta
termin ważności

7.01.-14.01.2016 r.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 7.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Marzanna Olszewska