Oferta
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 14 stycznia 2016
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 12.01.2015 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ICH RODZIN „DZIEWIĘTNASTKA”

Nazwa zadania: Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizację projektu plastycznego – „Czarno – białe obrazy z życia bł. ks. S. W. Frelichowskiego”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać od 14.-21.01.2016 r. na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Oferta do pobrania tutaj

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 14.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Marta Raś