Wykaz
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 22 stycznia 2016
Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach ogłoszonego konkursu nr 9/2016 na wykonywanie zadań publicznych pn.: „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”


Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 22.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Szrejter