Wykaz
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 29 stycznia 2016
Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach ogłoszonego konkursu nr 11/2016 na wykonywanie zadań publicznych pn. „Upowszechnianie Turystyki i krajoznawstwa”.
 

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 29.01.2016
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Komorowska