Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 22 lutego 2012

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa, powoływanym przez Marszałka spośród przedstawicieli działających na terenie Województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie:  

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z póź zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca  2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)
 

Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Toruń, dnia 14.02.2012 r.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia infomacji: 22.02.2012
Ostatnia aktualizacja ( środa, 22 lutego 2012 )