Zarząd Województwa
Wprowadził Marcin Kowalkowski   
czwartek, 12 maja 2005

Adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Telefony:

  • Sekretariat Przewodniczącego Zarządu:

  tel. 56 62-18-600
  fax. 56 62-18-553

  • Punkt Informacyjno-Podawczy:

  tel. 56 62-18-600
  fax. 56 62-18-723
  e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał sejmiku województwa;
 • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo;
 • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa;
 • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie;
 • monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi;
 • kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.


Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.

Informację wprowadził: Marcin Kowalkowski
Data wprowadzenia informacji: 14.07.2015
Informację wytworzyła: Andrzej Narolewski

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 14 lipca 2015 )