Komunikat
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 18 maja 2007
Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2007 na zadania w zakresie nauki.    

Zgodnie z Uchwałą Nr 28/324/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2007r. dofinansowanie otrzymały 32 zadania na łączną kwotę 150.000,00 zł.


Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert nr 11/2007 (Roz.V pkt.5)  od Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie stosuje się trybu odwoławczego.
  
Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane winni  przedstawić  korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania
(załącznik nr 4 do Uchwały Nr 14/110/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 11/2007), a  w przypadku odstąpienia od korekty należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od korekty zadania.Warunkiem sporządzenia umowy z Województwem jest przesłanie jednego  z ww. dokumentów.
 

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 18 maja 2007 )