Współpraca Międzynarodowa
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
sobota, 14 maja 2005
 
Komunikat
Uchwałą NR 37/1260/14 z dnia 10 września 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dotacji celowej Fundacji Medici Homini na realizacje zadania publicznego pn.: “Lekarze specjaliści dla Czadu”.
 

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 11.09.2014
Osoba odpowiedzialna za informację: Karolina Chojnacka


Współpraca zagraniczna Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest częścią polityki zagranicznej Państwa Polskiego, zgodną z jej kierunkiem i założeniami. Wszystkie działania wynikają z przyjętych w 2000 roku ‘Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, które odwołują się m. in. do określonych przez parlament i rząd polski zadań i kierunków polskiej polityki zagranicznej, europejskich standardów samorządu terytorialnego wyrażonych w ratyfikowanych przez Polskę dokumentach Rady Europy, Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego i Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy Transgranicznej między wspólnotami i władzami Terytorialnymi (konwencja Madrycka), a także do treści porozumień międzynarodowych podpisanych przez stronę polską dotyczących obszarów zainteresowań Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dokument ten określa kierunki polityki zagranicznej Województwa, dywersyfikując je na: Regiony Europy Zachodniej, Regiony Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz pozostałe obszary, a także przewiduje udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w instytucjach i stowarzyszeniach międzynarodowych uwzględniając w szczególności proces integracji z Unią Europejską.

 

  • Rejestr Zawartych Międzynarodowych Porozumień Międzyregionalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Lp. Data podpisania Region partnerski Uchwała Sejmiku Województwa
1. 13.10.1999 r. Region Veneto - Włochy Wg Uchwały Sejmiku Nr 213/99
2. 15.11.1999 r. Region Marche - Włochy Wg Uchwały Sejmiku Nr 215/99
3. 16.02.2000 r. Rejon Kiejdański - Litwa Wg Uchwały Sejmiku Nr 212/99
4. 23.10.2000 r. Hrabstwo Jögeva- Estonia Wg Uchwały Sejmiku Nr 420/00
5. 23.04.2001 r. Obwód Nowgorodzki - Rosja Wg Uchwały Sejmiku Nr 540/00
6. 19.02.2002 r. Obwód Smoleński - Rosja Wg Uchwały Sejmiku Nr 744/01
7. 25.03.2002 r. Region Południowe Pireneje - Francja Wg Uchwały Sejmiku Nr 776/02
8. 24.09.2004 r. Obwód Chmielnicki - Ukraina Wg Uchwały Sejmiku Nr VII/59/03
9. 26.09.2004 r. Obwód Żytomierski - Ukraina Wg Uchwały Sejmiku Nr III/33/02
10. 27.04.2005 r. Land Styrii - Austria
Wg Uchwały Sejmiku Nr XXX/378/05
11. 06.12.2005 r. Obwód Mohylew - Białoruś
Wg Uchwały Sejmiku Nr XXXVII/480/05
12. 19.03.2007 r. Obwód Zachodniokazachstański - Kazachstan Wg Uchwały Sejmiku Nr VI/78/07
13. 18.06.2008 r. Region Navarra – Hiszpania  Wg Uchwały Sejmiku Nr VII/100/07
14. 10.11.2010 r. Województwo Trnavskie - Słowacja Wg Uchwały Sejmiku Nr XXXII/738/09
15. 07.06.2011 r. Prowincja Hubei - Chiny Wg Uchwały Sejmiku Nr XLVI/1215/10

 

  • Rejestr Podpisanych Listów Intencyjnych

 

Lp. Data podpisania Strona listu intencyjnego Uwagi
1. 29.09.1999 r. Östergötland, Sörmland, Värmland - Szwecja  
2. 17.09.2000 r. Region Kozani - Grecja  
3. 07.09.2001 r. Obwód Saratowski - Rosja memorandum

 

  • Zakres współpracy
  1. Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska;
  2. Promocja rozwoju stosunków instytucjonalnych w dziedzinie kultury w celu popierania wymiany doświadczeń i wiedzy obydwu społeczności;
  3. Popieranie rozwoju kontaktów pomiędzy szkołami, uniwersytetami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi za ich zgodą;
  4. Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie turystyki i sportu;
  5. Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej;
  6. Wymiana informacji i doświadczeń w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania kontaktów pomiędzy wskazanymi przez strony współpracujące przedstawicielami i organizacjami przedsiębiorstw;
  7. Promowanie rozwoju stosunków pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 20.11.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Karolina Chojnacka

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 11 września 2014 )