OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2010
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 04 grudnia 2009
Uchwałą nr 90/1571/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku przez organizacje pozarządowe:

 • Konkurs nr 1/2010 „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”;
 • Konkurs nr 2/2010 „Wydarzenia artystyczne”;
 • Konkurs nr 3/2010 „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • Konkurs nr 4/2010 „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”;
 • Konkurs nr 5/2010 „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”;
 • Konkurs nr 6/2010 „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”;
 • Konkurs nr 7/2010 „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przez organizacje młodzieżowe”;
 • Konkurs nr 8/2010 „Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych”;
 • Konkurs nr 9/2010 „Opieka paliatywna”;
 • Konkurs nr 10/2010 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”;
 • Konkurs nr 11/2010 „Wspieranie promocji produktów turystycznych”;
 • Konkurs nr 12/2010 „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”;
 • Konkurs nr 13/2010 „Ochrona i promocja zdrowia”;
 • Konkurs nr 14/2010 „Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych”;
 • Konkurs ofert nr 15/2010 w zakresie: „Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się tutaj .