Elektroniczne dzienniki urzędowe
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 18 stycznia 2012
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zmiany do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676), organy samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego.

Elektroniczne zbiory aktów prawnych:
 

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 18.01.2012
Osoba odpowiedzialna za informację: Małgorzata Kasprzak  
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 18 maja 2012 )