Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do uzupełnienia
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 18 stycznia 2010
Poniżej zamieszczamy wykazy ofert wymagających uzupełnienia uchybień formalnych w Konkursach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie pożytku publicznego na rok 2010. Zgodnie z Regulaminem Konkursów dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej bip.kujawsko-pomorskie.pl. Jednocześnie informujemy, że poniższe wykazy nie stanowią wyników pełnej oceny formalnej, lecz zestawienie usterek możliwych do usunięcia, np.: brak określonego załącznika, pieczęci, podpisu.
 
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 08 lutego 2010 )