Wyniki otwartych konkursów ofert nr 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010
Wprowadził Administrator   
wtorek, 23 lutego 2010
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
rozstrzygnął otwarte konkursy ofert nr:

6/2010 (uchwałą Nr 14/183/10 z dnia 18 lutego 2010 r.) na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2010 tutaj

7/2010 (uchwałą Nr 14/177/10 z dnia 18 lutego 2010 r.) na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 7/2010 tutaj

8/2010 (uchwałą Nr 14/178/10 z dnia 18 lutego 2010 r.) na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA ZWIĄZANA Z AKTYWIZACJĄ SPOŁECZNĄ OSÓB STARSZYCH
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 8/2010 tutaj

9/2010 (uchwałą Nr 14/179/10 z dnia 18 lutego 2010 r.) na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: OPIEKA PALITYWNA
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 9/2010 tutaj

Zgodnie regulaminami otwartych konkursów ofert nr 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Oferent, któremu przyznano dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie może:
1. odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Spraw Społecznych
2. złożyć w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania wraz z oświadczeniem o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym KRS-u lub innego dokumentu rejestrowego

Umowy na realizację zadań w ramach konkursów nr 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 będą przygotowane w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu.

O terminach i miejscu podpisywania umów beneficjenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Do pobrania:
1. Uchwała o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 6/2010 tutaj
2. Uchwała o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 7/2010 tutaj
3. Uchwała o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 8/2010 tutaj
4. Uchwała o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 9/2010 tutaj
5. Korekta tutaj
6. Wzór umowy tutaj
7. Oświadczenie KRS tutaj
8. Sprawozdanie tutaj
9. Herb województwa tutaj

Ostatnia aktualizacja ( środa, 24 lutego 2010 )