Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 08 września 2010
W czerwcu b.r. informowaliśmy, iż niespełna 50 organizacji pozarządowych z naszego województwa wyraziło wolę powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót RDPP). Do dnia dzisiejszego liczba ta zwiększyła się  do 68 stowarzyszeń i fundacji. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które zaangażowały się w tę akcję!

Tym samym został spełniony wymóg ustawowy umożliwiający powołanie RDPP, polegający na złożeniu wniosku w tej sprawie do marszałka województwa przez co najmniej 50 organizacji. Pozostało jednak pytanie o kształt przyszłej RDPP i sposób wyboru do niej przedstawicieli organizacji pozarządowych. Propozycja wypracowana podczas Forum Organizacji Pozarządowych (11.06.2010 r. w Przysieku) spotkała się z głosami krytycznymi ze strony organizacji. W celu znalezienia optymalnego rozwiązania odbyły się dwa spotkania prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej skrót ROP), w tym jedno z udziałem Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego.
W wyniku dyskusji postanowiono, że:
  • ROP będzie nadal funkcjonowała, jako reprezentacja organizacji pozarządowych z całego województwa. Informacje o przeprowadzeniu wyborów do III kadencji ROP znajdują się również na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „organizacje pozarządowe”,

  • RDPP zostanie powołana przez Marszałka Województwa w następującym składzie:
  • 1 przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego,
  • 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa,
  • 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,
  • 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego będą stanowili część Rady Organizacji Pozarządowych. W skład RDPP wejdą bowiem: przewodniczący ROP oraz przewodniczący 5 komisji tematycznych, w których ROP będzie pracował.
Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w informacji dotyczącej wyborów do III kadencji ROP.
Przewidywany termin powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to początek 2011 r.


Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 56 62 18 403, 56 62 18 371, e-mal: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


8 września 2010 r.