Informacja
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
czwartek, 30 września 2010
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 
Osoba odpowiedzialna za informację: Małgorzata Kasprzak