Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 19/2013
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 11 marca 2013
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

na posiedzeniu w dniu 6 marca 2013 r. podjął uchwałę Nr 10/268/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 19/2013 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą:

„Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”.

Regulamin otwartego konkursu ofert nr 19/2013

Do pobrania - Tabela w części A do  konkursu nr 19/2013 – (załącznik obowiązkowy)


Termin składania ofert do 29 marca 2013 r.


Informacje praktyczne, formularze oraz instrukcje.
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 11.03.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Agata Słoma