Fundusze strukturalne
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 31 maja 2011
Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
 
Trwają prace nad zaprogramowaniem interwencji funduszy unijnych w perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020 w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (K-P RPO 2014-2020).  
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 43/1600/13 z dnia 30.10.2013 r. przyjął drugą wersję projektu K-P RPO 2014-2020, który jako program dwufunduszowy, łączący interwencje Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w swym założeniu ma przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz do realizacji celów europejskich wyznaczonych w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.
 
Kolejnym etapem programowania K-P RPO na lata 2014-2020 jest przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu wraz z Prognozą Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).
 
W dniu 7 listopada 2013 r. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku odbyła się konferencja otwierająca cykl spotkań poświeconych konsultacjom społecznym projektu K-P RPO 2014-2020. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i edukacyjnych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Agenda konferencji do pobrania tutaj .
 
K-P RPO 2014-2020 zostaje poddany konsultacjom społecznym w terminie od 7 listopada 2013 r. do  7 grudnia 2013 r. W ramach konsultacji, na terenie województwa, zorganizowany zostanie cykl spotkań konsultacyjnych zgodnie z planem konsultacji. Agenda spotkań do pobrania tutaj.
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w dyskusji nad kształtem K-P RPO 2014-2020. Okazją do zabrania głosu odnośnie zapisów i rozwiązań zaproponowanych w projekcie K-P RPO 2014-2020 będą spotkania konsultacyjne. Z uwagi na fakt, iż liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się na dane spotkanie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Lista zgłoszeń zostanie zamknięta na 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 
Uwagi i wnioski do projektu Programu oraz Prognozy SOOŚ można składać od 7 listopada 2013 r. do 7 grudnia 2013 r., na specjalnym formularzu konsultacji społecznych , drogą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w formie pisemnej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub ustnie do protokołu w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Proces konsultacji zostanie zakończony konferencją prasową podsumowującą konsultacje społeczne w dniu 17 grudnia 2013 r. w Patio na I piętrze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.
 
Projekt Programu oraz Prognoza SOOŚ dostępna jest na stronie internetowej www.mojregion.eu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz do wglądu w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 312.
 
 
 
Osoby do kontaktu:    
Dagmara Wend, telefon 56 62 18 713, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć – kwestie organizacyjne;
Anna Sikora, telefon 56 62 18 639, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć – kwestie merytoryczne dot. K-P RPO 2014-2020;
Monika Orzechowska, telefon 56 62 18 705, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć – kwestie merytoryczne dot. Prognozy SOOŚ.
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 8.11.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Dagmara Wend
 
 
 
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian RPO WK-P.
 
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pobierz plik:
Informacja IZ RPO WK-P o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  

Zobacz więcej
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 31.05.2011
Osoba odpowiedzialna za informację: Jolanta Rudnicka 
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 08 listopada 2013 )