Informacja z konferencji nt. „Wyzwania stojące przed gminami w gospodarce wodno-ściekowej”
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 16 grudnia 2013
W dniu 9 grudnia 2013 r., Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zorganizował konferencję dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego nt. „Wyzwania stojące przed samorządami w gospodarce wodno-ściekowej”.

Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku k/Torunia
i obejmowała następujące zagadnienia:

1) Obowiązki i zadnia gmin w zakresie spełnienia wymagań Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i KPOŚK:
 • obszary wrażliwe – dyrektywa ściekowa i obszary szczególnie narażone;
 • KPOŚK jako narzędzie wdrażanie dyrektywy ściekowej;
 • aglomeracja – znaczenie i konieczność ustanowienia;
 • systemy zbierania;
 • poziomy oczyszczania ścieków;
 • planowane zmiany legislacyjne i konsekwencje nowej interpretacji niektórych wymogów Dyrektywy 91/271/EWG;
 • przewidywane dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2014–2020.

2) Modelowanie gospodarki ściekowej w gminach zgodnie z wytycznymi KPOŚK. Studia przypadków:
 • stan aglomeracji wg aktualizacji KPOŚK 2012;
 • podstawowe dokumenty opisujące sposób wyznaczania aglomeracji;
 • konieczność uporządkowania granic i obszarów aglomeracji zgodnie z wytycznymi;
 • parametry aglomeracji podlegające weryfikacji;
 • praktyczny sposób postępowania gminy w zakresie weryfikacji granic i obszarów   aglomeracji;
 • procedura administracyjna zmian obszaru i wielkości aglomeracji.

3) Informacja na temat Planów Gospodarki Emisyjnej w gminach.
4) Oczyszczanie ścieków z małych miejscowości – problemy i możliwości.

Poniżej zamieszczono prezentacje multimedialne, zaprezentowane podczas konferencji.
 

Informacje wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia informacji: 16.12.2013
Data wytworzenia informacji: 14.12.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Maria Rutka-Celmer