Konsultacje społeczne
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 15 stycznia 2014
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wyrażenia opinii nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz informuje o możliwości zgłoszenia wszelkich innych uwag i wniosków w tym wskazania obszarów, które zdaniem Państwa powinny zostać objęte analizami w przedmiotowej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.