SPÓŁKI WODNE – rozstrzygnięcie konkursu
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 30 kwietnia 2014
UCHWAŁĄ Nr 17/557/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych
na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2014 roku dla spółek wodnych
 
Spółki wodne mogą realizować zadanie od dnia 24 kwietnia 2014 r.

Załącznik: Wykaz wniosków spółek wodnych, którym przyznano dotacje w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2014 roku
 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 30.04.2013
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Grabek