Ogłoszenie
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
wtorek, 27 maja 2014
KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
PROJEKT ADAPTACJI
 
W załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania niezbędnej dokumentacji budowlanej na potrzeby przeprowadzenia prac adaptacyjnych nie wymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej celem utworzenia biura projektowego realizującego zadania z zakresu innowacyjności.
 
Oferta musi być zgodna ze specyfikacją techniczną (Załącznik nr 2)
 
Przez ofertę należy rozumieć kompletnie wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1) oraz specyfikację techniczną (Załącznik nr 2 ) wraz ze wskazanymi w niej załącznikami – dokumenty podpisane przez osobę upoważnioną (oryginał lub skan w zależności od formy dostarczenia)
 
W cenie należy uwzględnić wszelkie rabaty i upusty
 
Oferty należy składać do dnia 4 czerwca 2014 r. (decyduje data wpływu):
 
1. Drogą korespondencyjną:
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem „OFERTA – PROJEKT ADAPTACJI”
 
lub
 
2. Drogą elektroniczną:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
w tytule maila należy wpisać „OFERTA – PROJEKT ADAPTACJI”
(zeskanowana oferta)
 
Zapytania dotyczące treści oferty proszę kierować na adres:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
 
Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013