Informacja
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 23 czerwca 2014
Rozstrzygnięcie oferty złożonej w dniu 1 kwietnia 2014 r.  przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy na realizację zadania publicznego pn. Obóz „Aktywnie i zdrowo na sportowo”
  • uchwała Nr 18/576/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. tutaj

Rozstrzygnięcie oferty złożonej w dniu 1 kwietnia 2014 r. przez Fundację „Boryna”. Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką w Toruniu na realizację zadania publicznego pn. „Wystawa promująca aktywność osób niepełnosprawnych przy leczniczych dźwiękach unikatowych 9 strunowych skrzypiec mistrza Steva Kindlera. Toruń 2014”.
  • uchwała Nr 18/577/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. tutaj

Rozstrzygnięcie oferty złożonej w dniu 7 kwietnia 2014 r. przez Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy na realizacje zadania publicznego pn. „Niepełnosprawni artyści – dzieciom z okazji ich święta”.
  • uchwała Nr 20/649/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2014 r. tutaj

Rozstrzygnięcie oferty złożonej w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez Stowarzyszenie dla Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka” w Toruniu na realizację zadania publicznego pn. Wystawa fotogramów osób niepełnosprawnych – „Przebieranki”.
  • uchwała Nr 19/610/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2014 r. tutaj

Rozstrzygnięcie oferty złożonej w dniu 7 maja 2014 r. przez Fundację Społeczno-Charytatywną „Pomoc Rodzinie i Ziemi” w Toruniu na realizację zadania publicznego pn. „Z nadzieją w przyszłość”.
  • uchwała Nr  21/696/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2014 r. tutaj

Departament Spraw Społecznych/
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych


Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia:  23.06.2014
Osoba odpowiedzialna za informację:Lena Suckiel