Informacja
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 12 grudnia 2014
Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu – poprawa estetyki oraz infrastruktury wokół budynku Urzędu - urządzenie terenów zieleni” zrealizowano w latach 2013-2014 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu.
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 12.12.2014r.
Data wytworzenia: 11.12.2014r.
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Bernat