Ogłoszenie o uzupełnieniach formalnych do ofert złożonych w ramach konkursu nr 17/2015
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
środa, 04 lutego 2015
Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne możliwe do usunięcia, złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego konkursu nr 17/2015 na wykonywanie zadań publicznych pn. „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”. 


Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia w terminie 7 dni od dnia ukazania się stosownej informacji na stronie internetowej bip.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl tj. do dnia 11 lutego 2015 r. (data dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych,  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń)
 W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.  


Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

 
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 4.02.2015
Informację wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc