Zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
poniedziałek, 23 marca 2015
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 9/261/15 z dnia 4 marca 2015 r. zlecił Katedralnej Parafii Rzymsko-Katolickiej  p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła realizację zadania publicznego pn.  „I Toruńskie Interpretacje Muzyki Chóralnej”,  przyznając dofinansowanie w wysokości 3 500,00 zł  

do pobrania

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 23.03.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Marzanna Olszewska