Zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a
Wprowadził Wojciech Czarnecki   
piątek, 27 marca 2015
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/299/15 z dnia 11 marca 2015 r. zlecił Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy, realizację zadania publicznego pn. „JESTEM znaczy MIŁOŚĆ”, przyznając dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł.  
 

Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 27.03.2015
Osoba odpowiedzialna za informację: Marzanna Olszewska