Informacja
Wprowadził Marcin Kowalkowski   
wtorek, 14 lipca 2015
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/918/15 z dnia 10 lipca 2015 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Na konkurs wpłynęło 28 ofert, spośród których 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych. Oferty te nie podlegały ocenie merytorycznej.
Spośród 26 ofert poddanych ocenie merytorycznej 1 oferta nie uzyskała liczby punktów uprawniającej do udziału w indywidualnych negocjacjach.
Spośród ofert spełniających wymogi formalne, po przeprowadzeniu oceny merytorycznej oraz indywidualnych negocjacji, dokonano wyboru 24 ofert do realizacji.

Informację wprowadził: Marcin Kowalkowski
Data wprowadzenia informacji: 25.02.2015
Data wytworzenia informacji: 13.07.2015
Informację wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc